LYS ve YGS Konu Anlatımları Görsel Eğitim Seti iNDiR VipTR

LYS ve YGS Konu Anlatımları Görsel Eğitim Seti iNDiR VipTR

2013 LYS-1 Matematik Konuları:

1-Polinomlar
2-II. Dereceden Denklemler
3-II. Dereceden Eşitsizlikler
4-Parabol
5-Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık
6-Trigonometri
7-Logaritma
8-Karmaşık Sayılar
9-Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri
10-Diziler ve Seriler
11-Özel Tanımlı Fonksiyonlar
12-Limit ve Süreklilik
13-Türev
14-İntegral
15-Lineer Cebir (Matris ve Determinant)

2013 LYS-1 “Geometri” Konuları:

1-Doğruda Açılar
2-Üçgende Açılar
3-Açı Kenar Bağıntıları
4-Dik Üçgen
5-Açı ortay
6-Kenarortay
7-Açı ortay – Kenarortay
8-Özel Üçgenler
9-Üçgende Alan
10-Üçgende Benzerlik
11-Benzerlik Alan
12-Çokgenler – Dörtgenler
13-Paralelkenar – Eşkenar – Dörtgen
14-Dikdörtgen – Kare
15-Yamuk – Deltoid
16-Çemberde Açı
17-Çemberde Uzunluk
18-Dairede Alan
19-Doğrunun Analitik İncelenmesi
20-Uzay Geometri
21-Prizmalar
22-Piramitler
23-Çemberin Analitik İncelenmesi
24-Vektörler
25-Koniklerin Analitik incelenmesi
26-Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri

2013 LYS-2 Fen Bilimleri “Fizik-Kimya-Biyoloji” Konuları

LYS-2 Fen Bilimleri “Fizik-Kimya-Biyoloji” Konuları, LYS-2 Fen Bilimleri sınavında Fizik testi 30 sorudan, Kimya testi 30 sorudan ve Biyoloji testi 30 sorudan olmak üzere toplam 90 sorudan oluşan bir testten oluşmaktadır, LYS-2 Fen Bilimleri “Fizik-Kimya-Biyoloji” Konuları büyük önem taşıyan konulardadır. 2013 Lys-2 Fen Bilimleri Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.

2013 LYS-2 Kimya Konuları:

1-Atomun Yapısı
2-Mol Kavramı
3-Periyodik Sistem
4-Elementler Kimyası
5-Oksitler
6-Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7-Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
8-Gazlar
9-Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık
10-Çözeltiler
11-Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12-Reaksiyon Hızı
13-Kimyasal Denge
14-Sulu Çözeltilerde Denge
15-Asitler ve Bazlar
16-Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
17-Elektro Kimyasal piller
18-Elektroliz
19-Organik Kimyaya Giriş
20-Alkanlar
21-Alkenler
22-Alkinler
23-Alkoller ve Eterler
24-Aldehitler ve Ketonlar
25-Karboksilli asitler ve Esterler
26-Alifatik Amonyak Türevleri
27-Aromatik Bileşikler
28-Organik Reaksiyonlar
29-Çekirdek Kimyası

2013 LYS-2 Biyoloji Konuları:

1-Hücresel Solunum
2-Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde
3-Hücre Bölünmesi ve Üreme
4-Bitkilerde Üreme ve Gelişme
5-Hayvanlarda Üreme ve Geliflme
6-Protein Sentezi
7-Kalıtım ve Biyoteknoloji
8-Evrim ve Davranış
9-Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
10-Bitkilerde Taşıma
11-Bitkilerde Beslenme
12-Bitkilerde Büyüme
13-Hayvansal Dokular
14-Sinir Sistemi ve Duyu Organları
15-Endokrin Sistem
16-Destek ve Hareket Sistemi
17-Sindirim Sistemi
18-Dolaşım Sistemi
19-Solunum Sistemi
20-Boşaltım Sistemi

2013 LYS-2 Fizik Konuları:

1-Fiziğin Doğası
2-Birimler
3-Vektör ve Kuvvet
4-Moment -Denge
5-Ağırlık Merkezi
6-Basit Makinalar
7-Doğrusal Hareket
8-Dinamik
9-Enerji
10-Yeryüzünde Hareket
11-Düzgün Dairesel Hareket
12-Basit Harmonik Hareket
13-Keppler Yasaları
14-İtme -Momentum
15-Madde ve Özellikleri
16-Basınç
17-Sıvıların Kald›rma Kuvveti
18-Isı -Sıcaklık -Genleflme
19-Gölge
20-Düzlem Ayna
21-Küresel Aynalar
22-Renk
23-Kırılma
24-Mercekler
25-Aydınlanma
26-Yay Dalgaları
27-Su Dalgaları
28-Su Dalgalarında Girişim
29-Ses Dalgaları
30-Işık Teorileri
31-Işığın Tanecik Modeli
32-Elektrik Alan -Potansiyel fark
33-Paralel Yüklü Levhalar
34-Sığa -Kondansatör
35-Emk -Zıt Emk
36-Elektromagnetizma
37-Elektromagnetik İndüksiyon
38-Alternatif Akım
39-Transformatör
40-Modern Fizik
41-Astronomi
42-Elektromagnetik Dalgalar
43-Atom Fiziği
44-Nükleer Fizik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s